Tag: دستورات خط فرمان

چگونه با استفاده از دستورات خط فرمان وسایل موجود در یک رنج IP را تعیین کنیم؟

سیاری از مواقع برای شما پیش آمده است که بخواهید ببینید چه وسایلی (در شبکه) دریک رنج IP مشخص قراردارند؟ به عنوان مثال فرض کنیم در شبکه LAN که قراردارید آدرس IP کامپیوتر شما ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۱۷ است.  می خواهید مشخص کنید که چه وسایلی در شبکه شما قراردارند. نرم افزارهای کوچک بسیاری برای این کار وجود دارد. اما در این بحث می خواهیم نحوه استفاده از دستورات خط فرمان ویندوز را برای انجام این کار به شما نشان دهیم. به دستور زیر دقت کنید:

FOR /L %i IN (1,1,254) DO ping -n 1 192.168.10.%i | FIND /i “Reply”>>c:ipaddresses.txt

این همان دستوراتی است که قادر است این کار را برای شما انجام داده و نتایج را در فایلی در درایو C کامپیوتر شما ذخیره کند

imagesnetstat