Archive for: مارس 2013

آغاز جشنواره بهار سرویس های ADSL پیشگامان در میبد- یک فرصت طلایی برای کاربران اینترنت

شرکت پیشگامان میبد- نماینده گروه پیشگامان کویر یزد- همزمان با بهار طبیعت ثبت نام سرویس های جشنواره خود را با تخفیف های ویژه آغاز نموده است. این جشنواره شامل تخفیف در هزینه های نصب و راه اندازی سرویس های ADSL ، خرید مودم، حجم اضافه و تمدید سرویس میباشد. این جشنواره همزمان با آغاز بهار […]