آموزش شبکه

image_thumb.png

آشنایی با تجهیزات قابل مدیریت سیسکو در شبکه و نحوه پیکربندی آنها

تجهیزات قابل مدیریت در شبکه با تکیه بر تجهیزات سیسکو مقدمه: آشنایی با Cisco Systems: شرکت سیسکو بزرگ ترین تولید کننده مسیریاب (روتر) در د...

نکته های شبکه

F6DDMF7FKX1AH0R.LARGE

ده فرمان پر‌کاربرد CMD ویندوز

مایکروسافت ابزار command line را هرچند به آهستگی اما مداوم در کنار ویندوز به تکامل رسانده است، ولی ا...