آموزش شبکه

آشنایی با تجهیزات قابل مدیریت سیسکو در شبکه و نحوه پیکربندی آنها

تجهیزات قابل مدیریت در شبکه با تکیه بر تجهیزات سیسکو مقدمه: آشنایی با Cisco Systems: شرکت سیسکو بزرگ ترین تولید کننده مسیریاب (روتر) در د...

نکته های شبکه

ده فرمان پر‌کاربرد CMD ویندوز

مایکروسافت ابزار command line را هرچند به آهستگی اما مداوم در کنار ویندوز به تکامل رسانده است، ولی ا...